НАПЛАСТОВАННЫЙ

прич. lay-lay yerləşdirilmiş, qat-qat qoyulmuş.

НАПЛАСТОВАНИЕ
НАПЛАСТОВАТЬ