НАСЛОИТЬСЯ

сов. qat-qat olmaq, lay-lay olmaq.

НАСЛОИТЬ
НАСЛОНЯТЬСЯ

Digər lüğətlərdə