ПАЖ

(-ра, -ра, -ар) 1. bic (qeyri-qanuni cinsi əlaqədən doğulmuş uşaq); 2. bic, haramzadə, hiyləbaz, dolandırıcı, fırıldaqçı, kələkbaz, yaramaz, tülüngü; 3. məc. dan. tədbirli, çoxbilmiş (adam).
ПАДУН
ПАЖВАЛ

Digər lüğətlərdə