ПАЖ

tar. paj (1. orta əsrlərdə saraylarda xidmət edən zadəgan nəslindən oğlan; 2. paj korpusu şagirdi (bax пажеский).

ПАЁК
ПАЖЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə