ПРЕЗИДЕНТ

n. president.
ПРЕДЛОГ
ПРЕЗИДИУМ

Digər lüğətlərdə