РАЗРЯД

РАЗРЯД I

м 1. dərəcə, kateqoriya; спортсмен первого разряда birinci dərəcəli idmançı; 2. şöbə, fəsilə, qrup; разряд растений bot. bitki fəsiləsi; 3. sıra; его нельзя причислить к разряду отличников onu əlaçılar sırasına daxil etmək olmaz; 4. riyaz. mərtəbə; 5. tar. razryad (I Pyotrdan qabaqkı Rusiyada: təyinat işləri ilə məşğul olan idarə).

РАЗРЯД II

м boşaltma, boşaldılma, boşalma; разряд ружья tüfəngi boşaltma; разряд батареи elek. batareyanın boşalması.

РАЗРЫХЛЯТЬСЯ
РАЗРЯДИТЬ

Digər lüğətlərdə