РАКЬ

(-у/-уни, -а/-уна, -ар) n. iron, metallic element (Chemistry).
РАКЪУРУН
РАКЬАР

Digər lüğətlərdə