РАК

м 1. zool. xərçəng; 2. tib. xərçəng xəstəliyi; ◊ я ему покажу, где раки зимуют mən ona göstərərəm, mən onun dərsini verərəm; когда рак (на горе) свистнет boynunun ardını görəndə, dəvənin quyruğu yerə deyəndə; как рак на мели qanadsız quş kimi.

РАЙСОВЕТ
РАКАЛИЯ

Digər lüğətlərdə