РАК

1.xərçəng ; 2. tib: xərçəng xəstəliyi
РАЙОН
РАКЕТА

Digər lüğətlərdə