СКАТКА

СКАТКА I

ж 1. bürmələmə, bürmələnmə, lülələmə, lülə kimi bükmə; yumrulama, 2. basma, basılma; basma yolu ilə hazırlama (keçə və s.); 3. (hərbi) lülələnib çiyindən aşırılan şinel.

СКАТКА II

ж мн. нет gillətmə, gillədilmə; diyirlətmə, diyirlədilmə; yuvarlatma, yuvarladılma; yumbalatma; üzüaşağı buraxma (buraxılma).

СКАТИТЬСЯ
СКАТНЫЙ

Digər lüğətlərdə