таблица

таблица.

таблигъат
табор

Digər lüğətlərdə