ТАКТИКА

1.taktika ; 2. döyüşü idarə etmə elmi, müharibə elmi
ТАКСИСТ
ТАЛАНТ

Digər lüğətlərdə