ТАК

ТАК I

1. нареч. belə, bu cür, elə; именно так məhz belə; он так силён, что... o, elə güclüdür ki...; писать нужно так bu cür yazmaq lazımdır; пусть останется так qoy elə (belə) qalsın; 2. нареч. o qədər, o dərəcədə ; я так много ходил, что едва стою на ногах o qədər gəzmişəm ki, ayaq üstə güclə dururam; 3. нареч. çox da, o qədər də; он не так уж умён o, çox da (o qədər də) ağıllı deyildir; 4. союз onda, o halda (bəzən -sə//-sa şərt şəkilçiləri ilə ifadə olunur), а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись başqa bir şey düşünmüşsənsə, onda başa sal (anlat); 5. част. heç nə; что с тобою? Так sənə nə olub? - Heç nə; 6. (союз) demək, deməli; так, ты мне не веришь? demək, sən mənə inanmırsan?; 7. част. bəli, doğrudur; так, вы не ошиблись bəli, siz səhv etməmişsiniz; так вы правы doğrudur, siz haqlısınız; 8. част. belə ki, məsələn; климат там суровый, так, морозы доходят до 40 градусов oranın iqlimi çox sərtdir, məsələn (belə ki), soyuqlar 40 dərəcəyə çatır; 9. нареч. elə-belə; я сказал это (просто) так mən bunu elə-belə dedim; ◊ все так qoy elə olsun, tutaq ki belədir, razıyam; давно бы так çoxdan belə olmalı idi (olsa, yaxşı olardı); за так elə belə, havayı, müftə; и так (уж) onsuz da; и так далее və ilaxir (və i.a.); и так и иначе; то так, то сяк, и так и этак elə də, belə də, hər cür, ya belə ya elə; (не) так ли? eləmi? elə deyilmi?; так и быть qoy belə olsun, qismət belə imiş; так знай yadında saxla; так и есть elədir ki var; так или иначе hər halda, onsuz da, hər necə olursa olsun; так и сяк, так на так (менять) başa-baş (dəyişmək); так нет yenə də... baxmayaraq; так себе 1) babat, nə pis, nə yaxşı; 2) elə belə; так точно elədir ki, var, beli, düzdür, doğru dur; так что belə ki; так чтобы ...üçün, ...ötrü; выйти раньше, так чтобы не опоздать gecikməmək üçün tezdən çıxmaq lazımdır; быть так bax быть; вот так bax вот: (и) так и так; и так и сяк; так-сяк в знач. сказ. 1) ortabab; 2) olar, tapılar; как (бы) не так gözlə! не так чтобы çox yox; просто так bax просто 5-ci mənada; так его (ее, их)! ona (onlara) elə belə lazımdır! так и 1) elə, hey; 2) elə belə də; 3) lap elə; так и так (мол) bəs belə, belə; bəs əhvalat belə oldu; так сказать demək caizsə.

ТАК II

(səs təqlidi) taqq, taqqıltı.

ТАЙФУН
ТАК-С

Digər lüğətlərdə