ТАНКИСТ

урус, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри. -ра танк гьалдайди. - Иоъ! АкӀ хьайила ам танкист хьайи Гьабибан гада я ман?! Маншаллагъ!. Маншаллагь!. Б. Гь. Заза эвера.

ТАНКАРИН
ТАНКОВЫЙ:

Digər lüğətlərdə