ТВЕРДОСТЬ

1. bərklik; 2. möhkəmlik, sərtlik, qatılıq; 3. mətanət, səbat
ТАЩИТЬ
ТВЕРДЫЙ