ТВОРЕНИЕ

1. məxluq, xəlq olunmuş, yaranmış; 2.yaradıcılıq məhsulu, yaradıcılıq
ТВЕРДЫЙ
ТВОРИТЬ

Digər lüğətlərdə