ТЕКСТУРА

tekstura (suxurların quruluşundakı xarici əlamətlər)
ТЕКСТИЛЬ
ТЕКУЧЕСТЬ

Digər lüğətlərdə