ТЕКУЩИЙ

1. axan, axıcı, axar; 2.bu, indiki, hazırki, cari, gündəlik, növbəti
ТЕКУЧИЙ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Digər lüğətlərdə