ТЛЕТЬ

1. çürümək, xarab olmaq, çürüyüb dağılmaq; 2. alovsuz yanmaq, zəif közərmək
ТКАТЬ
ТМИТЬ

Digər lüğətlərdə