ТОВАР

1. əmtəə, mal, məta
ТО
ТОВАРИЩ

Digər lüğətlərdə