ТОЖДЕСТВО

1. eyniyyət, eynilik, oxşarlıq, bənzərlik; 2.bərabərlik
ТОВАРНОСТЬ
ТОЖЕ

Digər lüğətlərdə