ТОМИТЬ

1. yormaq, üzmək, əldən salmaq, usandırmaq, canını üzmək; 2. əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək; 3. aşp. pörtmək; 4. qatranlamaq, qatran hopdurmaq; 5. tex. metal&
ТОМАТ
ТОМИТЬ

Digər lüğətlərdə