ТОМИТЬ

1. yormaq, üzmək, əldən salmaq, usandırmaq, canını üzmək; 2.əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək
ТОМИТЬ
ТОМЛЕНИЕ

Digər lüğətlərdə