ТОНКО

1. nazik; 2. incə, incəliklə, incədən – incəyə; 3. məc. ustalıqla, məharətlə; 4. məc. ədəblə, nəzakətlə
ТОНКИЙ
ТОНКОСТЬ

Digər lüğətlərdə