ТОН

1. avaz, səs, intonasiya; 2. tərz , üslub, rəftar, əda
ТОМЛЕНИЕ
ТОНИЗИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə