ТОПАТЬ

ayaqlarını yerə vurmaq , ayaq döymək
ТОНУС
ТОПИТЬ

Digər lüğətlərdə