ТОПТАТЬ

1. tapdalamaq, ayaqlarını yerə vurmaq
ТОПТАНИЕ
ТОРГ

Digər lüğətlərdə