ТОРГОВАТЬ

1. alver etmək, ticarət etmək, alverlə məşğul olmaq, ticarətlə məşğul olmaq; 2. qiymət danışmaq, sövdələşmək
ТОРГ
ТОРГОВЕЦ

Digər lüğətlərdə