ТОРЖЕСТВОВАТЬ

1. şənlik etmək, sadlıq etmək, bayram etmək; 2.qələbə çalmaq, qalib gəlmək, müvəffəqiyyət qazanmaq
ТОРЖЕСТВО
ТОРМОЖЕНИЕ

Digər lüğətlərdə