ТОРМОЗИТЬ

1. tormozlamaq, dayandırmaq; 2. məc. ləngitmək, mane olmaq, əngəl çıxartmaq
ТОРМОЗ
ТОРОПИТЬ

Digər lüğətlərdə