ТОРС

gövdə, bədən
ТОРОПЛИВО
ТОРЧАТЬ

Digər lüğətlərdə