ТОСКОВАТЬ

qüssələnmək, darıxmaq, kədərlənmək, darıxmaq, xiffət etmək, qəribsəmək, ....həsrətini çəkmək
ТОСКА
ТОСТ

Digər lüğətlərdə