УБЕЖИЩЕ

1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah
УБЕДИТЬ
УБИЙСТВО

Digər lüğətlərdə