УВОЛИТЬ

1. azad etmək, kənar etmək, çıxarmaq; 2. buraxmaq
УВОД
УВОЛЬНЕНИЕ

Digər lüğətlərdə