ЧИМИ

1. isti; чими уьлквеяр isti ölkələr; чими гар isti (quru) külək, səmum; 2. qızdırılmış, isidilmiş; чими кӀвал isti otaq; чими нек isti süd; 3. yandırıcı, qızmar, hərarətli; чими рагъ isti günəş; чими югъ isti gün; 4. məc. isti, səmimi, mehriban, hərarətli, alovlu, atəşin; чими къужах isti qucaq; * рикӀиз чими bax рикӀ; чими авун bax чимун; чими чка məc. isti yer (sakit, rahat, qazanclı, gəlirli iş, vəzifə mənasında).
ЧИМА
ЧИМИ

Digər lüğətlərdə