ЯБЛОЧНЫЙ

ичин; ичерин.
ЯБЛОНЯ
ЯВИТЬ

Digər lüğətlərdə