САБОТИРОВАНИЕ

ср мн. нет sabotaj etmə, sabotajla məşğul olma, sabotaj yolu ilə işi pozma.

САБОТАЖНИЧЕСТВО
САБОТИРОВАННЫЙ

Digər lüğətlərdə