ХЛОПОТЛИВОСТЬ

ж мн. нет 1. zəhmətlilik, əziyyətlilik, yoruculuq, əngəllik; 2. çalışqanlıq; 3. qeydkeşlik, qayğıkeşlik.

ХЛОПОТИШКИ
ХЛОПОТЛИВЫЙ

Digər lüğətlərdə