САБЛЕВИДНЫЙ

прил. qılıncşəkilli, qılıncaoxşar, qılıncvarı.

САБЗА
САБЛЕОБРАЗНЫЙ

Digər lüğətlərdə