НАБЛЮДЕНИЕ

ср 1. baxma, tamaşa etmə, seyr etmə; 2. müşahidə etmə, tədqiq etmə; 3. nəzarət etmə; 4. müşahidə; интересные наблюдения maraqlı müşahidələr; 5. nəzarət; быть под наблюдением врача həkimin nəzarəti altında olmaq.

НАБЛЮДАТЬСЯ
НАБЛЮДЁННЫЙ

Digər lüğətlərdə