НАВОСТРИТЬ

сов. dan. itiləmək; ◊ навострить уши qulaqlarını şəkləmək, diqqətlə qulaq asmaq; навострить лыжи qaçmağa hazırlaşmaq əkilməyə hazırlaşmaq.

НАВОСТРЁННЫЙ
НАВОСТРИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə