САДИСТСКИЙ

прил. sadist -i[-ı]; sadistcəsinə; vəhşicəsinə (qətl və s.).

САДИСТКА
САДИТЬ

Digər lüğətlərdə