САБЕЛЬНИК

м bot. məh. gördəvər.

САБЕЛЬКА
САБЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə