САБЕЛЬЩИК

м qılıncqayıran, qılınc ustası.

САБЕЛЬНЫЙ
САБЗА