САЖАЛЬЩИК

м bitki əkən, ağac basdıran.

САЖАЛЬНЫЙ
САЖАННЫЙ

Digər lüğətlərdə