НАДПИСКА

ж dan. 1. üstünü yazma; 2. düzəliş, əlavə (yazıda).

НАДПИСАТЬ
НАДПИСЫВАТЬ

Digər lüğətlərdə