САВРАСЫЙ

прил. səmənd (at).

САВРАСКА
САГА

Digər lüğətlərdə