САДКОВЫЙ

прил. 1. xüsusi binalarda yetişdirilmiş (heyvan); 2. qəfəsdə saxlanan; садковые птицы qəfəsdə saxlanan quşlar.

САДКИЙ
САДНЕТЬ

Digər lüğətlərdə