САЖАННЫЙ

прич. 1. əkilmiş (bitki); 2. oturdulmuş, əyləşdirilmiş; 3. yerləşdirilmiş, mindirilmiş, buraxılmış (hovuza, gölməçəyə); 3. salınmış (qəfəsə, məhbəsə).

САЖАЛЬЩИК
САЖАТЬ