АВТОМАТ

avtomat (1. avtomatik işləyən maşın, mexanizm və s.; 2. avtomatik silah).
АВТОЛ
АВТОНОМИЯ

Digər lüğətlərdə